Priser og betaling: 

Passeringer kan betales på følgende måter:

• Tegn AutoPASS-avtale, betal på forskudd og få 30, 40 eller 50 prosent rabatt
• Kjør rett gjennom uten brikke og få tilsendt faktura i posten etter passering

 
 
 

Passeringspris:

 Lett bil            kr. 25    Kjøretøy med totalvekt t.o.m. 3500 kg
Tung bil           kr. 50     Kjøretøy med totalvekt f.o.m. 3501 kg

 

 

 

Rabattordninger: 

 

 

  Lett bil

  Tung bil

 

Rabatt

Forskuddsbeløp

Pris kr:

Forskuddsbeløp

Pris kr:

 

0 %

-

25

-

50

Gruppe 1

30 %

440

17,50

880

35,00

Gruppe 2

40 %

2 625

15,00

5 250

30,00

Gruppe 3

50 %

4 375

12,50

8 750

25,00

           Trykk her for å se avtalebetingelsene

 

 

 

Fritak for betaling:

 

Du får fritak fra betaling hvis du: 

• Er passasjer
• Går eller sykler
• Kjører motorsykkel eller moped
• Deltar i et merket begravelsesfølge**
• Kjører el-bil med drivstoffkode 5 i vognkortet*
• Kjører hydrogenbil* 
• Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)*
• Kollektivtransport i rute*

*Forutsatt at du har AutoPASS-brikke.
**Forutsatt at bomselskapet er informert.

 

Fritak med parkeringskort for forflytninghemmede (Gjelder kun ett kjøretøy) 
Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort, der kortet har en gyldighetsperiode som er lengere enn 2 år, passerer gratis hos Kråkerøyforbindelsen(+ bompengeanlegg rundt byer: Oslo, Bergen, Stavanger (Nord-Jæren), Trondheim, Tønsberg, Namsos og Kristiansand).

For å kunne kjøre gratis på Kråkerøyforbindelsen, må du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med. 

Hvis du ikke har AutoPASS-avtale ifra før, kan ny avtale tegnes på denne siden. Send deretter inn en hevvendelse via MinSide der du legger ved kopi av begge sider av parkeringskortet.
Du kan også skrive ut avtaleskjemaet og returnere utfylt skjema sammen med kopi av begge sider av parkeringskortet. Returadresse står på skjemaet. Trykk Her for hente avtaleskjemaet. 
Avtale med fritak/p-kort kan ikke tegnes på denne websiden, kun hos våre servicestasjoner og ved innsendelse av avtaleskjema pr post.