Velkommen til Kråkerøyforbindelsen
 


 Kontonummer for innbetaling av forskuddsfakura er 6105 06 69814 

*
Hvis du skal tegne en ny Autopassavtale eller en
tilleggsavtale med autopassbrikke ifra et annet bomprosjekt
trykk på
knappen "Bli Kunde"


*

Hvis du ønsker generell informasjon om Autopasssystemet
se websiden www.autopass.no

</